BUSINESS AGENTURA
Ve své práci propojujeme analytickou činnost s kreativním myšlením. Díky tomu dosahujeme exaktních výsledků, což nás spolu se silnou orientací na obchod odlišuje od ostatních reklamních
a marketingových agentur.
EXKLUZIVNÍ SLUŽBY
Vývoj inovativních služeb pro B2B segment považujeme za své poslání. Příkladem služby, která nemá na našem trhu obdoby, je DOOR OPENING - komplexní zajištění akvizice nového segmentu.
B2B SPECIALIZACE
Našimi klienty jsou především B2B firmy. Díky dlouhodobé spolupráci s nimi velmi dobře známe specifika korporátního segmentu (IT, strojní průmysl, zdravotnictví, kosmetika a FMCG).
True Blue Agency 2015